Σκοπός  του έργου ήταν ο έλεγχος της χημικής ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων αρδευτικών νερών Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών και λιμνών (21 λεκάνες απορροής ποταμών και λιμνών), ώστε να καταγραφεί μία σαφής εικόνα της υφιστάμενης ποιοτικής κατάστασης των νερών 

 

 

και να γίνει εντοπισμός των πηγών ρύπανσης για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας για την βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 ΕΚ και Κοινοτικών Οδηγιών προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 
Έργο:

   ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ)

   ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κύριος Έργου:

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φορέας Εφαρμογής:

   Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥπΑΑΤ

Φορέας Υλοποίησης:

   Δ/νση Σχεδιασμού Ε.Ε. & Α.Ε.Π. του ΥπΑΑΤ

Χρηματοδότηση:

   Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 125Α1

   του ΠΑΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 2.600.000€