ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

Ταχ. Διεύθυνση: 

Σεράφη 60 & Λιοσίων 210

ΤΚ 104 45

ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. Επικοινωνίας:   

210 8399769, 786, 784, 705 

 FAΧ:

210 8399800

 Email: